niceaassociation@gmail.com

info@niceader.org.tr

ÜYE OL
Actıve Cıtızens 4 European Solıdarıty
Buradasınız: Anasayfa / Projeler
ACTIVE CITIZENS 4 EUROPEAN SOLIDARITY
PROJE ADI
ACTIVE CITIZENS 4 EUROPEAN SOLIDARITY
ERASMUS + KA1 PROJELERİ
BAŞLAMA : 5 Haziran 2023
BİTİŞ : 13 Haziran 2023

"Active Citizens 4 European Solidarity" Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı tarafından finanse edilen bir KA1 Gençlik Değişim projesidir.

AB, BM iklim değişikliği görüşmelerinde önemli bir aktördür ve Paris anlaşmasını imzalamıştır. Tüm AB ülkeleri de imzacılardır, ancak pozisyonlarını koordine eder ve ortak emisyon azaltma hedefleri belirlerler. Paris anlaşması uyarınca AB, 2015 yılında 2030 yılına kadar AB'deki sera gazı emisyonlarını en az %40 oranında 1990 seviyelerinin altına indirme taahhüdünde bulunmuştur. 2021 yılında hedef, 2030 yılına kadar en az %55 oranında azaltmaya ve 2050'ye kadar iklim nötrlüğüne değiştirilmiştir. Ancak, iklim değişikliğinin sonuçları zaten burada ve etkisi zamanla arttıkça, bugünün gençleri en kötü etkilerle karşılaşacaklar. Bu özellikle hızlı nüfus artışı olan düşük gelirli ülkelerde ve dolayısıyla gençlerin yoğun olduğu yerlerde geçerlidir. Ancak gençler dünya genelinde hiç görülmemiş bir ölçekte geri dövüşmeye başlamışlardır.

Bu nedenle, gençlik çalışanlarının kendi yetkinliklerini geliştirmeleri ve iklim değişikliği eğitimi konusunda kendilerini eğitmeleri, bugün gençlerin öğrendiklerinin yarının dünyasını şekillendireceği için daha da önemlidir. Bu bağlamda, gençlik çalışanları için proje özel hedefleri şunlardır:

• Mevcut ve gelecek nesiller için iklim değişikliği tehdidini daha iyi anlamak

• İklim değişikliğinin neden ve etkisini keşfetmek ve insan faaliyetlerinin etkisini anlamak

• İntergenerasyonel Adalet ve Sorumluluğun ne olduğunu ve bugünün gençlerinin yaşlandıkça iklim etkilerini taşıyacaklarını öğrenmek

• İklim değişikliği önleme ve uyumunun önemini keşfetmek, iklim değişikliğinin insan yaşamı ve gezegen üzerinde neden olduğu olumsuz etkileri önlemek için

• İklim Adaleti kavramını incelemek ve iklim değişikliğinden en az sorumlu olanların en ciddi sonuçları nasıl çektiğini düşünmek

• Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve Avrupa Yeşil Yeni Anlaşması'nı gözden geçirerek küresel düzeyde iklim değişikliği sonuçlarını tartışmak

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın