niceaassociation@gmail.com

info@niceader.org.tr

ÜYE OL
Derneğimiz
Buradasınız: Anasayfa / Derneğimiz
Derneğimiz

                

İznik/Bursa'da kurulan Nicea Kültür ve Eğitim Derneği, bölgede yaşayan her yaştan vatandaşın, eğitim (örgün ve yaygın), sanat (tiyatro, resim, müzik, edebiyat, sinema ve grafik tasarım), araştırma (akademik ve sosyal) ve proje yönetimi faaliyetlerini yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleştirerek yeni deneyimler kazanmalarını ve daha aktif toplumsal roller üstlenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Derneğimiz, geniş bir meslek ve eğitim yelpazesine sahip, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan üye ve gönüllüler ile özellikle insan hakları, aktif vatandaşlık, çevre, sürdürülebilir kalkınma ve girişimcilik gibi konularda bilgilendirmeye yönelik etkinlik ve projeler yapmaktadır. NICEA ulusal ve uluslararası ortaklar ile özellikle kırsal alanlardaki gençler, çocuklar ve yetişkinler için geniş bir bakış açısı ile proje geliştirmeyi, sivil katılımı arttırmayı ve bölgede kalkınma ve gelişmeyi desteklemeyi hedeflemektedir. İznik yerelinde özellikle gençlere ve kadınlara yönelik etkinlikler ve Erasmus+ projeleri gerçekleştiren tek sivil toplum kuruluşudur.


Derneğin temel amaçları,
– Fonksiyonel ve profesyonel proje temelli sanat, araştırma ve eğitim çalışmaları yürütmek;


– Yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar geliştirmek, uzun vadeli ortak amaçları gerçekleştirmek
için platformlar oluşturmak;


– Uluslararası kurumlar tarafından sunulan fonların bilinirliğini ve kullanılırlığını artırarak, yerelde
bunları kullanmak isteyen birey, STK, KOBİ, kurum ve oluşumlara destek olmak ve danışmanlık
yapmak;


– Eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası ortaklıklar da kurarak profesyonel girişimlerde
bulunmak;


– Başta gençler ve kadınlar için olmak üzere, toplumdaki istihdamın artırılmasına katkı
sağlamak;


– Yaygın ve örgün eğitim yöntemlerini kullanarak topluma fayda sağlayacak, onların sosyal ve
kültürel gelişimlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemek;


– Bilgiye ulaşamama, sosyo-ekonomik yoksunluklar, yabancı dil bilmeme, bedensel veya zihinsel
engellilik gibi nedenlerle sosyal faaliyetlere katılamayan olanakları kısıtlı bireyleri topluma
kazandırmak;


– Uluslararası faaliyetlerde dünya gençleriyle bir araya gelecek olan Türk gençlerinin Türk
kültürünü ve insanını tanıtmasına, Türk gençlerinin de diğer ülke insanlarını ve kültürlerini
tanımalarına yardımcı olmak;


– Gençlere gönüllülük ve aktif katılım bilinci aşılamaktır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın