niceaassociation@gmail.com

info@niceader.org.tr

ÜYE OL
Derneğimiz
Buradasınız: Anasayfa / Derneğimiz
Derneğimiz

Nicea Kültür ve Eğitim Derneği bölgede yaşayan her yaştan vatandaşın, eğitim (örgün ve yaygın), sanat (tiyatro, resim, müzik, edebiyat, sinema ve grafik tasarım), araştırma (akademik ve sosyal) ve proje yönetimi faaliyetlerini yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleştirerek yeni deneyimler kazanmalarını ve daha aktif toplumsal roller üstlenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Derneğimiz, geniş bir meslek ve eğitim yelpazesine sahip 23 üye ve çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 5 çalışanı ile özellikle insan hakları, aktif vatandaşlık, sosyal içerikler, kültürler arası diyalog gibi konularda bilgilendirmeye yönelik projeler yapmak istemektedir. NİCEA ulusal ve uluslararası ortaklar ile özellikle kırsal alanlardaki gençler, çocuklar ve yetişkinler için geniş bir bakış açısı ile proje geliştirmeyi, sivil katılımı arttırmayı ve bölgede kalkınma ve gelişmeyi desteklemeyi hedeflemektedir.

Derneğin temel amaçları,
– Fonksiyonel ve profesyonel proje temelli sanat, araştırma ve eğitim çalışmaları yürütmek;
– Yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar geliştirmek, uzun vadeli ortak amaçları gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak;
– Uluslararası kurumlar tarafından sunulan fonların bilinirliğini ve kullanılırlığını artırarak, yerelde bunları kullanmak isteyen birey, STK, KOBİ, kurum ve oluşumlara destek olmak ve danışmanlık yapmak;
– Eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası ortaklıklar da kurarak profesyonel girişimlerde bulunmak;
– Başta gençler için olmak üzere, toplumdaki istihdamın artırılmasına katkı sağlamak;
– Yaygın ve örgün eğitim yöntemlerini kullanarak topluma fayda sağlayacak, onların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemek;
– Bilgiye ulaşamama, sosyo-ekonomik yoksunluklar, yabancı dil bilmeme, bedensel veya zihinsel engellilik gibi nedenlerle sosyal faaliyetlere katılamayan olanakları kısıtlı bireyleri topluma kazandırmak;
– Uluslararası faaliyetlerde dünya gençleriyle bir araya gelecek olan Türk gençlerinin Türk kültürünü ve insanını tanıtmasına, Türk gençlerinin de diğer ülke insanlarını ve kültürlerini tanımalarına yardımcı olmak;
– Gençlere gönüllülük ve aktif katılım bilinci aşılamaktır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın