niceaassociation@gmail.com

info@niceader.org.tr

ÜYE OL
Karada Yaşam!
Buradasınız: Anasayfa / Bizden Haberler
18 Aralık 2023, Pazartesi
Karada yaşam!
Karada yaşam!
Bu hedef, dünyanın karasal ekosistemlerini korumayı ve restore etmeyi ve sürdürülebilir arazi kullanımı uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.
 
Dünyanın karasal ekosistemlerinin korunması ve restore edilmesi ve sürdürülebilir arazi kullanımı uygulamalarının teşvik edilmesi birçok nedenden dolayı çok önemlidir:
 
- Biyoçeşitliliğin Korunması: Karasal ekosistemler çok sayıda bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Bu ekosistemlerin korunması, ekosistem istikrarı ve dayanıklılığı için gerekli olan biyoçeşitliliğin korunmasına yardımcı olur. Biyoçeşitlilik ayrıca içsel değere sahiptir ve tozlaşma, haşere kontrolü ve tarım için genetik kaynaklar gibi çeşitli ekosistem hizmetleri sunar.
- İklim Değişikliği Hafifletilmesi: Sağlıklı karasal ekosistemler iklim değişikliğinin hafifletilmesinde önemli rol oynuyor. Ormanlar, sulak alanlar ve çayırlar, örneğin karbondioksiti ayırarak sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur. Sürdürülebilir arazi kullanımı uygulamaları karbon depolamalarını geliştirebilir ve ormanların tahrip edilmesi ve toprak bozulmasından kaynaklanan emisyonları azaltabilir
- Su Kaynakları: Karasal ekosistemler su döngüleriyle birbirine bağlıdır. Örneğin ormanlar, su akışını düzenlemeye, erozyonu azaltmaya ve suyu filtrelemeye yardımcı olur. Bu ekosistemlerin korunması hem insan toplulukları hem de ekosistemler için temiz ve güvenilir su kaynaklarının bulunmasını sağlar.
- Gıda Güvenliği: Sürdürülebilir arazi kullanımı uygulamaları gıda güvenliğinin sağlanması için şarttır. Sorumluluk sahibi tarım tekniklerini teşvik ederek, tarımın toprak erozyonu, su kirliliği ve yaşam alanı tahribatı gibi olumsuz çevresel etkilerini en aza indirirken, ürün verimini en üst seviyeye çıkarabiliriz.
- Ekonomik Faydalar: Sağlıklı karasal ekosistemler turizm, rekreasyon ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile ekonomik faydalar sağlar.
Bu ekosistemlerin korunması yerel ve ulusal ekonomilere ve geçim kaynaklarına katkıda bulunabilir.
- Doğal Afetlere Dayanıklılık: Mangrovlar ve sahil ormanları gibi sağlıklı ekosistemler, kasırga ve tsunamiler gibi doğal afetlere karşı doğal tampon görevi görür. Onların korunması toplulukların bu tür olaylara karşı savunmasızlığını azaltabilir.
 
Bu konuda ne yapabiliriz?
Koruma Stratejilerini Uygulayın: Hükümetler, STK'lar ve yerel topluluklar karasal ekosistemleri korumak ve restore etmek için koruma stratejileri uygulayabilir Buna korunaklı alanların belirlenmesi, vahşi yaşam ve arazi kullanımı yönetmeliklerinin uygulanması ve yeniden ormanlaşma ve yaşam alanı restorasyon projelerinin desteklenmesi de dahildir
Sürdürülebilir Arazi Kullanımı Planlaması: Arazi kullanımı planlaması, insan gelişimini ve ekosistem korumasını dengeleyen sürdürülebilir Bunun yanı sıra tarım, kentsel kalkınma ve korunaklı alanlar için imarın yanı sıra tarım ve organik tarım gibi teşvik edici uygulamaları içerir.
Sorumluluk sahibi Tüketimi Teşvik Edin: Tüketiciler, çevreyle sorumlu üreticilerden elde edilen ürünleri seçerek sürdürülebilir arazi kullanımını destekleyebilir. Gıda, kereste veya diğer doğal kaynaklar satın alırken "organik" ve "sürdürülebilir" gibi sertifikalara bakın.
Eğit ve Farkındalığı Artır: Eğitim ve halk farkındalığı kampanyaları, insanların karasal ekosistemlerin önemini ve sürdürülebilir toprak kullanımının faydalarını anlamalarına yardımcı olabilir. Bu, koruma çabalarına yönelik kamu desteğinin artmasına yol açabilir.
Araştırma ve Teknolojiye Yatırım Yapın: Teknoloji ve araştırma alanındaki gelişmeler, ekosistemleri daha iyi anlamamıza ve sürdürülebilir arazi kullanımı ve ekosistem restorasyonu için yenilikçi çözümler
İşbirliği ve Uluslararası Sözleşmeler: Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Paris Anlaşması gibi ülkeler ve uluslararası anlaşmalar arasındaki işbirliği, karasal ekosistemlerin korunması ve iklim değişikliğinin ele alınmasında küresel işbirliğini teşvik edebilir.
Sürdürülebilir Tarıımı Destekleyin: Mahsul rotasyonu, organik tarım ve azaltılmış kimyasal ilaç kullanımı gibi sürdürülebilirliği önceleyen tarım uygulamalarını teşvik edin ve destekleyin.
Koruma Çalışmalarına Katılın: Bireyler ve topluluklar, yaşam alanı restorasyon projeleri için gönüllü olmak veya çevre korumaya adanmış kuruluşları desteklemek gibi yerel koruma çalışmalarına katılabilirler.
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın