niceaassociation@gmail.com

info@niceader.org.tr

ÜYE OL
Sdgs 10: Eşitsizliklerin Azaltılması
Buradasınız: Anasayfa / Bizden Haberler
6 Ekim 2023, Cuma
SDGS 10: Eşitsizliklerin Azaltılması
SDGS 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Bu neleri içeriyor?

10.1. 2030 yılına kadar nüfusun en alt %40'ının gelirinin ulusal ortalamanın üzerinde bir artışla sürekli ve istikrarlı bir şekilde artırılmasını sağlama.
10.2. 2030 yılına kadar yaş, cinsiyet, engellilik, ırk, etnik köken, din, ekonomik veya diğer statü farkı gözetmeksizin herkesin güçlenmesini ve toplumsal, ekonomik ve siyasi dahil edilmesini destekleme.
10.3. Ayrımcı yasaları, politikaları ve uygulamaları ortadan kaldırma ve uygun yasal düzenlemeler, politikalar ve eylemlerle eşit fırsatları teşvik ederek eşitsizlikleri azaltma.
10.4. Daha büyük eşitliği yavaş yavaş sağlamak için finansal, ücret ve sosyal koruma dahil olmak üzere politikaları benimseme.
10.5. Küresel finansal piyasaların ve kurumlarının düzenlemesini ve denetimini artırma ve bu tür düzenlemelerin uygulanmasını güçlendirme.
10.6. Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ekonomik ve finansal kurumların karar alma süreçlerinde daha iyi temsil edilmesini ve seslerinin yükseltilmesini sağlayarak daha etkili, hesap verebilir ve meşru kurumların varlığını kolaylaştırma.
10.7. İyi yönetilen göç politikalarının uygulanması yoluyla insanların sistematik, güvenli, düzenli ve sorumlu göç ve hareketliliğini kolaylaştırma.
10.a. Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarına uygun olarak gelişmekte olan ülkeler, özellikle en az gelişmiş ülkeler için özel ve farklı muamele ilkesini uygulama.
10.b. Ulusal planlar ve programlara uygun olarak, en çok ihtiyaç duyan ülkelere, en az gelişmiş ülkeler, Afrika ülkeleri, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve kara bağlantısı olmayan gelişmekte olan ülkelere yabancı doğrudan yatırım dahil nakit akışlarını teşvik etme.
10.c. 2030 yılına kadar göçmen para transferlerinin işlem maliyetini %3'ün altına düşürme ve %5'ten yüksek maliyetli para transferi koridorlarını ortadan kaldırma.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın