niceaassociation@gmail.com

info@niceader.org.tr

ÜYE OL
Sdg 7: Erişilebilir Temiz Enerji
Buradasınız: Anasayfa / Bizden Haberler
16 Temmuz 2023, Pazar
SDG 7: ERİŞİLEBİLİR TEMİZ ENERJİ
Bu hedef, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve herkese uygun fiyatlı enerji sağlamak için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
SDG 7: ERİŞİLEBİLİR TEMİZ ENERJİ

Enerji kaynaklarına ve dönüşüm sistemlerine erişim eksikliği, insan ve ekonomik gelişmeye kısıtlama getirmektedir. Çevre, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyoyakıtlar, doğal gaz, kömür, petrol, uranyum gibi bir dizi yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynağı sağlamaktadır.

Sera gazlarını azaltmaya yönelik önlemler olmadan fosil yakıtların artan kullanımı küresel iklim değişikliğine sebep olacaktır. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin artan kullanımı iklim değişikliğiyle mücadelede ve felaket riskinin azaltılmasında katkıda bulunmaktadır. Ekosistemlerin korunması ve sürdürülmesi hidroelektrik ve biyoenerji kaynaklarının kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlar.

Neler oluyor?

3 milyar insan yemek pişirme ve ısıtma için odun, kömür, odun kömürü veya hayvan atığına güvenmektedir.

Enerji, iklim değişikliğine sebep olan en büyük etkendir ve küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %60'ını oluşturur.

1990'dan bu yana CO2 emisyonları küresel olarak %46'dan fazla artmıştır.
Hidroelektrik bugün en büyük tek başına yenilenebilir elektrik kaynağı olup dünya elektriğinin %16'sını rekabetçi fiyatlarla sağlamaktadır.

Gelişmiş veya gelişmekte olan birçok ülkede elektrik karışımı domine etmektedir.

Biyoenerji bugün en büyük tek başına yenilenebilir enerji kaynağı olup dünya enerji arzının %10'unu sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın